Ontstaan

Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen is er toenemend aandacht voor zelfmanagement en eigen regie. Mensen worden gestimuleerd om de touwtjes in handen te nemen en zo veel mogelijk zelf, samen met het eigen netwerk, dat te doen wat nodig is om te participeren. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om het zelfstandig blijven wonen met zorg aan huis, het deelnemen in de besluitvorming over (medische) behandelingen, maar ook om zelfstandig te reizen, en om deel te nemen aan werk of sport.

Deze benadering heeft implicaties voor rollen, verantwoordelijkheden en werkwijzen voor zowel burgers, professionals als opleidingen.

Resultaten Kennisontwikkeling HAN zelfmanagement en eigen regie

De afgelopen jaren is door onderzoekseenheden en opleidingen van de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kennis ontwikkeld rondom zelfmanagement en eigen regie.
De lectoraten hebben diverse onderzoeken gedaan. Onderzoek is van belang om inzicht te krijgen in wat zelfmanagement en eigen regie betekenen in de levens van mensen; wat mogelijke onbedoelde gevolgen van deze ontwikkelingen zijn en hoe zelfmanagement en eigen regie op passende wijze versterkt kunnen worden. Resultaat van dat onderzoek is een groot aantal producten op het gebied van zelfmanagement en eigen regie voor verschillende doelgroepen.
Om welzijn- en zorgprofessionals adequaat toe te rusten voor de veranderende rolvervulling is er binnen de opleidingen van de HAN op diverse plaatsen nieuw onderwijs ontwikkeld en geĆÆmplementeerd, variĆ«rend van lessen en lesmateriaal tot thematische cursussen.

Kennisproducten

Op dit online platform delen we onze producten graag met u.
Met de zoekfilters vindt u eenvoudig de juiste producten.

1 van de 1